Veľký Hippokrates používal k liečeniu ľudí vodu, vzduch, byliny a potravu.

Každý človek, ktorý ešte pobýva v matkinom lone, pozostáva z 90 percent z vody a kúpe sa v nej. Po narodení sa objem vody v tele človeka postupne znižuje a v dospelosti sa pohybuje okolo 70- 75 percent a aj menej. Mozok pozostáva z 85 percent vody, sklovec oka – z 99 percent vody, v krvi sa nachádza 83 percent vody, v tukovej tkanine – 29 percent, v kostiach – 22 percent. Môžeme povedať, že sme “ vodní tvorovia“.

Takým skladiskom vody v organizme je tráviaci systém, ale taktiež 25 percent vody je v medzitkanivovej tekutine, v ktorej sa voda nachádza v roztoku s rôznymi látkami. Keďže proces látkovej výmeny priebieha nepretržite s uvoľňovaním odpadových látok, voda by sa mala pravidelne doplňovať. Jogíny z Indie zdôrazňujú nutnosť užívania malého množstva vody každých 10-15 minút. Voda musí udržiavaťpotrebnú koncentráciu rozpustených látok. Ak sa koncentrácia látok zvyšuje, začínajú sa v organizme usadzovať. Okrem toho, bez dostatočného množstva vody sa znižuje vnútorná energia organizmu, ktorú dodávajú bunkové elektrárne – mitochondrie a dochádza k posunu acidobazickej rovnováhy na kyslú stranu, čo má za následok spomalenie všetkých vnútorných biochemických a energetických procesov. Preto musí voda v organizme “ tiecť ako rieka“ a nie “ stáť ako v bažine“.

Keď máte hlad, pite vodu – je to potrava číslo jeden. V tkanivách nasiaknutých vodou sa vytvárajú podmienky, v ktorých sa v protoplazme vo vnútri buniek rozpúšťajú kryštalické látky a elektrolyty rozkladajú na ionty so zvýšenou reaktivitou. To zaisťuje úplné spracovanie všetkého, čo sa dostalo do vnútra , a zároveň vyvedenie odpadových látok, čo podporuje zdravie, o ktorom všetci snívame. Bohužiaľ, väčšinou sa týmto začneme zapodievať, keď už je neskoro.

Bez jedla dokážeme prežiť 40 dní, bez vody iba 5-7 dní, deti ešte menej, asi 2-3 dni. Voda je dôležitejšia ako potrava. S úbytkok vody stráca človek zdravie a začína stárnuť. Medicína tvrdí, že sa tak deje z dôvodu prebytku cukru, cholesterolu, nedostatku hormónov, mikro a makroelemnetov, fermentov atď. Je zaujímavé, že keď u starého človeka deficit uvedených látok dosiahne 80 percent, človek síce ochorie, ale prežije. Ale keď u mladého človeka presiahne deficit vody 12 percent, zomrie. Z toho vyplýva, že 12 percent vody je dôležitejších ako 80 percent všetkého ostatného.

Chemici a biochemici vedia, že bez vody neprebehne ani jedna biochemická ani energetická reakcia v organizme. Voda hraje najdôležitejšiu rolu pri látkovej výmene. Bez nej sa tieto procesy spomaľujú alebo neprebehnú až do konca. Preto je potrebné pred príjmom tuhej potravy nasýtiť organizmus vodou, aby sa mohla premiešať s rôznymi šťavami tráviacého ústrojenstva. Voda rozpúšťa minerály, škroby a ďalšie látky, roznáša ich spoločne s krvou ako výživu do celého organizmu. Aby však mohla plniť svoju funkciu, musí byť živá – zásaditá.

Vodu potrebujeme takisto pre vytváranie energie v našom organizme. Určite viete, ako funguje vodná elektráreň. Silný prúd vody roztáča turbíny, vyrába sa elektrický prúd, ktorý sa následne využíva na rôzne účely. Podobné “ elektrárne“ sú aj v organizme človeka. Sú to mitochondrie, ktoré sa nachádzajú v bunkách. V každej bunke je až 2000 mitochondrií. Sú veľmi malé, uvidíte ich iba pod mikroskopom. Vyrábajú elektrickú energiu a bez čistej vody nemôžu fungovať. Zamapätajte si – do bunky sa dostane iba čistá voda, ktorá sa využíva mitochondriami na výrobu elektrickej energie. Ak ste napríklad vypili kávu, tá tekutina sa v celom množstve do bunky nedostane. Bunková membrána prefiltruje kvapalinu a dovnútra pustí iba čistú vodu. Súčasťou kávy sú prímesi, ktoré vám prinášajú určitý estetický pôžitok, a mámi vás chuťou, vôňou a ďalším pokušením. Do bunky tieto látky nepreniknú, sú odfiltrované a vyvedené z organizmu. Vyvedie sa ale iba časť týchto škodlivých prímesí. Zbytok ostane v tele, ako ďalšia príčina okyslenia.

Najdôležitejšie je ale niečo iné. Vypili ste šálku kávy, ale je to močopudná látka. Jedna šálka kávy vylúči z organizmu namiesto prijatých 200ml tekutiny 220-240ml. Je to dokázané. Vypili ste síce tekutinu, ale v konečnom výsledku ste stratili viac vody, ako ste do organizmu dopravili. To isté platí pre čaj., obvzlášť pre ten silný. V ňom čistú vodu nenájdete. Je informačne pozmenená a získala úplne iné vlastnosti. Organizmus musí takúto vodu pomocou bunkovej membrány vyčistiť a vyviesť prostredníctvom tráviacého ústrojenstva z tela. Čaj je takisto močopudný. Ak vypijete 200 ml čaju, vylúčite 210-220 ml vody. Pijete síce čaj, ale vody v organizme nepribúda, práve naopak, organizmus sa dehydruje.

Človek by mal denne vypiť 1,5-2 litre vody, v lete aj viac. Ale čistej vody. Môžeme piť kávu, čaj a iné nápoje, ale vždy si uvedomme, že toto nie je čistá voda, ktorú náš organizmus potrebuje na správny chod.

Zdroj – I.P. Něumyvakin